بیش از 10 سال ما به شرکت ها کمک می کنیم تا به اهداف مالی و تجاری خود برسند. اونوم یک آژانس سئو محور مبتنی بر ارزش گذاری است.

اطلاعات تماس

اولین نشریه اختصاصی موسسات آموزشی

نشریه اختصاصی شبکه مدیران و همراهان شاهوار - شماره 1
“شاهواریه” از این پس هر ماه با اولویت ارتباط با شبکه مدیران شاهواری و ایجاد مسیر تعامل بین موسسات و اکو سیستم آموزش کشور در قالب مکتوب و دیجیتالی منتشر خواهد شد. تمرکز بر روی توانمندسازی شبکه بزرگ مدیران، راهبرد جدید ما برای تداوم ایجاد ارزش بر مبنای رشد و توسعه جمعی است. شاهواریه با تمام توان تیم جوان شاهوار، سعی در افزایش مشارکت همراهان شاهوار، برای افزایش توان و همدلی و رشد موسسات آموزشی خواهد داشت و در این مسیر با تمام توان، دانش، تجربه و خلاقیت مدیران موفق همراه خواهد بود.

دانلود

لطفا برای دریافت لینک دانلود اطلاعات خواسته شده را وارد نمایید