تاریخچه بروز رسانی نرم افزار آموزشگاه شاهوار

آخرین تغییرات و امکانات افزوده شده به نرم افزار مدیریت آموزشگاه شاهوار را در این بخش مشاهده فرمایید

تغییرات و امکانات اضافه شده به نسخه8.1.0.7

  تغییرات نرم افزار:

 1. امکان صدور چندین فاکتور و پیش فاکتور روی ثبت نام
 2. امکان ثبت اقلام آموزشی برای اسناد پیش نام
 3. امکان ثبت تخفیفات برای آزمون های آزاد
 4. اضافه شدن گزارشات گرافی ​
  • گزارش دوره ای ثبت نام (روزانه - هفتگی - ماهانه)
  • گزارش ثبت نام دوره ها دروس /سطح
  • گزارش مقایسه ای ثبت نام ترم ها
  • نمودار پیشرفت تحصیلی هنرآموز
 5. امکان ثبت حواله مصرف داخلی کالا
 6. گزارش مصرف داخلی کالا
 7. امکان بایگانی تنوع اسناد دریافت و پرداخت
 8. اصلاح گزارش چاپ روزنامه اسناد حسابداری و چاپ تک سطحی اسناد حسابداری (روکش سند)
 9. ثبت وصول خودکار چک دریافتی شهریه پس از ثبت وصول چک مورد نظر در اسناد صندوق
 10. امکان ارسال پیامک توضیحات آموزشی جلسات
 11. گزارش کلی مالی و اقلام فروش کالاها
 12. ایجاد سربرگ آمار مدیریتی در صفحه اصلی و نمایش گزارش میزان دریافتی شهریه، هزینه ها، ثبت نام و پیش ثبت نام 7 روز اخیر بصورت گرافی
 13. اضافه شدن فیلد تعداد فرزندان به مشخصات اساتید و پرسنل و نمایش در حکم پرسنلی
 14. اصلاح ارائه برنامه هفتگی کلاس ها
 15. اصلاح گزارش مانده صندوق
 16. امکان تغییر کلمه عبور کاربر جاری توسط کاربر جاری سیستم
 17. امکان تغییر عکس پس زمینه صفحه اصلی

تغییرات و امکانات اضافه شده به نسخه 8.0.5.14

تغییرات نرم افزار:

 1. ایجاد کالر آیدی 8 خط
 2. امکان نمایش صورت وضعیت طرفین حساب شامل اساتید و پرسنل و طرفین حساب متفرقه در فرم  صورت وضعیت طرفین حساب
 3. امکان ارسال پیام  کوتاه در صورت وضعیت طرفین حساب
 4. ایجاد فیلتر وضعیت مانده حساب در صورت وضعیت طرفین حساب
 5. ایجاد  صفحه بندی در نمایش اسناد حسابداری
 6. ایجاد فیلتر استاد در ثبت حضور و غیاب
 7. امکان ثبت نمرات چندین آزمون روی یک دوره و استفاده از ریز نمرات آزمون ها مختلف در فرمول یک ریز نمره یا نمره نهایی
 8. امکان ارسال پیام ها در فرم " صف ارسال پیام" به صورت همزمان با کار در فرم های دیگر نرم افزار
 9. امکان ارسال گروهی پیام با استفاده از دستگاه gsm  مودم
 10. امکان افزودن مبلغ شهریه به اطلاعات ثبت نام پیام ارسالی  در پیام ثبت نام
 11. امکان نمایش سرفصل حسابداری در چاپ اسناد مرور حساب ها
 12. امکان افزودن نام هنرآموز در ارسال پیام نمرات آزمون ها
 13. اضافه شدن فیلتر عنوان تخفیف در گزارشات تخفیف
 14. امکان نمایش تخفیف هنراموز در صفحه جستجوی هوشمند
 15. امکان نمایش جلسات حضور و غیاب  فرد در صفحه جستجوی هوشمند
 16. اضافه شدن فیلتر گروه و درس / سطح در صفحه تعریف کلاس
 17. اضافه شدن قابلیت بایگانی آزمون ها
 18. امکان مشخص نمودن وضعیت برگزاری آزمون در صفحه اصلی
 19. امکان ارسال پیام نمرات نهایی آزمون ها در گزارش وضعیت نمرات نهایی
 20. امکان  ایجاد گزارش مانده ها در 6 سطح
 21. امکان ایجاد گزارش (گزارشگیری) تراز آزمایشی در 6 سطح
 22. امکان ایجاد فیلتر روی گزارشات دفاتر ، تراز و مانده اسناد حسابداری بر اساس گروه ،مقطع ،ترم و دوره آموزشی
 23. امکان بایگانی مراکز درآمد و هزینه 
 24. ایجاد امکان نمایش تداخل کلاس ها
 25. ایجاد سطح دسترسی ثبت نام / عدم ثبت نام هنرآموزان بدهکار

تغییرات و امکانات اضافه شده به نسخه 7.1.2.10

  تغییرات نرم افزار:

 1. امکان ثبت مبلغ عودتی در لیست انتظار
 2. امکان ثبت مبلغ عودتی در آزمون های آزاد
 3. امکان جستجو آرتیکل اسناد در مرور اسناد حسابداری
 4. اضافه شدن فیلتر وضعیت ثبت نامی ها(انصرافی / ثبت نام) در گزارشات کلی و  جزئی مالی دوره ها
 5. اضافه شدن فیلتر وضعیت ثبت نامی ها (انصرافی / ثبت نام ) در گزارشات کلی و جزئی اسناد دریافتی و پرداختی

تغییرات و امکانات اضافه شده به نسخه 7.1.1.25

  تغییرات نرم افزار:

 1. ایجاد گزارش دفتر روزنامه اسناد حسابداری در گزارشات حسابداری
 2. امکان چاپ اسناد نمایش داده شده در بخش مرور حساب های اسناد حسابداری
 3. ایجاد سربرگ آزمون های امروز در صفحه اصل نرم افزار به منظور نمایش آزمون های آزاد روز و آزمون های کلاس های در حال برگزاری
 4. رفع مشکل "عدم نمایش سرفصل های بدون گردش" در تراز حساب های اسناد حسابداری
 5. ایجاد امکان "کپی اسناد" در نمایش اسناد حسابداری
 6. امکان ارسال پیام کوتاه (SMS) برای همه طرفین حساب از طریق دستگاه، اعم از شماره های مسدودی برای عدم دریافت پیامک های تبلیغاتی
 7. ارائه اپلیکیشن اندروید دانش آموزان

 

تغییرات و امکانات اضافه شده به نسخه 7.1.0.1

  تغییرات نرم افزار:

 1. ارتباط اتوماتیک گروه های تفصیلی به کدینگ های حسابداری
 2. اضافه شدن شماره عطف به مشخصات کله سند
 3. امکان جستجوی شرح کدینگ در صدور سند حسابداری و همین طور در فرم تراز
 4. امکان ارتباط سند حسابداری با کد دوره / درس
 5.  نمایش مبلغ بالانس سند در هنگام صدور سند 
 6. اعمال منقول از قبل (مانده) روی رکوردهای بعدی در تراکنش با بازه تاریخی در مرور حساب ها
 7. تفکیک ستون بدهکار و بستانکار در خروجی اکسل و نمایش گزارش تفصیلی شناور
 8. گزارش بدهکاران دربازه تاریخ معین و بستانکاران
 9. امکان عدم نمایش طرفین حساب بدون گردش مالی در گزارش ها
 10. عدم نمایش حساب های بدون گردش در گزارش تراز آزمایش و گزارش مانده ها 
 11.  اضافه شدن فیلتر ستون شناسه کلاس به گزینه های نمایش کلاس ها 
 12. امکان انتقال (تغییر) سرفصل اسناد حسابداری 
 13. ایجاد بازه تاریخی برای اعتبار تخفیفات پرونده
 14. امکان تعیین نحوه بررسی رکوردهای حضور و غیاب هوشمند به صورت:
  • ثبت ساعت ورود و خروج
  • ثبت فقط ساعت ورود
 15. امکان تعیین حداکثر زمان تاخیر در ورود و حداکثر زمان تعجیل در خروج به منظور ثبت حضور و غیاب هنرآموزان در حضور و غیاب هوشمند 

 

  تغییرات پورتال:

 1. اضافه شدن گزارش حضور و غیاب
 2. امکان حذف نتایج نظرسنجی ها
 3. ثبت خودکار نمرات نهایی نمرات آزمون ها هنگام ورود نمرات آزمون توسط اساتید بدون نیاز به ذخیره سازی در نرم افزار

 

تغییرات و امکانات اضافه شده به نسخه 7.0.8.9

  تغییرات نرم افزار:

 1. اضافه  شدن فیلد ساعت دریافت شهریه
 2. امکان چاپ برنامه هفتگی هنرآموزان و اساتید
 3. ایجاد فیلد تعداد جلسات در تعاریف انواع کلاس دوره های برگزاری
 4. امکان کپی و الصاق یک کلاس در ترم و یا ترم های دیگر
 5. کنترل جنسیت هنراموزان در انتقال به کلاس دیگر
 6. امکان تعیین ترتیب قرار گرفتن آرتیکل های سند حسایداری
 7. اضافه شدن فیلد شماره مجوز و تاریخ مجوز در تعریف دوره
 8. ایجاد امکان  ورود گروهی عکس هنرآموزان در تشکیل پرونده
 9. ایجاد فیلد ساعات کارکرد اساتید در محاسبه حقوق و دستمزد اساتید
 10. امکان جستجو و نمایش سرفصل های حسابداری بر اساس سطح درهنگام صدور سند حسابداری

تغییرات و امکانات اضافه شده به نسخه 7.0.6.6

  تغییرات نرم افزار:

 1. اضافه شدن اسناد پرداختی سررسید امروز در صفحه اصلی و چاپ اسناد
 2. اصلاح و رفع مشکل چاپ اسناد حسابداری
 3. ستاره دار شدن فیلد های اجباری برای ورود اطلاعات پرونده هنر آموز
 4. اضافه شدن وضعیت " برگزار نشد–غیبت هنراموز" به گزینه های تعیین وضعیت جلسات کلاس
 5. امکان ارسال پیام رمز به هنراموزان
 6. امکان تولید رمز هنرآموزان براساس مشخصات فردی پرونده (کد ملی ، سریال شناسنامه ، شماره پرونده و ... )
 7. امکان ثبت غیبت غیر موجه در ثبت حضور وغیاب جلسات  به منظور در نظر گرفتن شهریه جلسه مورد نظر در محاسبه شهریه قابل پرداخت هنرآموز برای جلسات با وضعیت غیر موجه
 8. اصلاح و ایجاد و ارائه برنامه هفتگی هنراموز و اساتید
 9. ایجاد گزارش طرفین حساب در گزارشات متنی و امکان ارسال پیامک به طرفین حساب
 10. امکان محاسبه آموزانه اساتید در حالت درصدی بعد از اعمال تخفیف شهریه
 11. امکان ویرایش و طراحی گزارشات کلی و جزئی فاکتور های فروش کالا
 12. اعمال سطح دسترسی برای مشاهده و یا عدم مشاهده یادداشت ها در صفحه اصلی
 13. امکان تنظیم ثبت و یا عدم ثبت اطلاعات تکمیلی برای سرفصل های حسابداری در تعریف سرفصل ها ، هنگام ثبت سند حسابداری
 14. نمایش اسناد مالی و عودتی انصراف در بخش اسناد شهریه در فرم جستجوی هوشمند
 15. ایجاد فیلد تخفیف فاکتور های خرید
 16. امکان در نظر گرفتن سطرها و ستون های خالی انتهای لیست حضور و غیاب به تعداد دلخواه
 17. ایجاد نظرسنجی در پورتال اینترنتی شاهوار
 18. دسترسی تغییر مبلغ تخفیف در فرم تخصیص تخفیف

تغییرات و امکانات اضافه شده به نسخه 7.0.3.20

  تغییرات نرم افزار:       

 1. ایجاد و امکان ثبت ضمائم پرونده اساتید و پرسنل
 2. ایجاد و پیاده سازی ماژول پزبان روی کیوسک ثبت نام
 3. ثبت وصول چک به صورت مستقیم از صندوق به حساب بانکی و ثبت سند حسابداری
 4. امکان انتقال به فرم پیش ثبت نام / لیست انتظار در صورت انتخاب پیش ثبت نام هنرآموز در جستجوی هوشمند
 5. ایجاد سربرگ میزکار در صفحه اصلی و امکان ثبت و نمایش وظایف و قرارهای ملاقات به صورت ماهانه
 6. امکان ارجاع وظایف به سایر کاربران در ثبت وظیفه جدید در میزکار
 7. امکان چاپ فرم خام پرونده هنر آموزان در فرم تشکیل پرونده
 8. امکان طراحی و ویرایش چاپ رسید دریافت و پرداخت وجه در فاکتورهای خرید و فروش
 9. امکان طراحی و ویرایش چاپ رسید امانی
 10. امکان ایجاد و محدودیت نمایش انواع کلاس هنگام تعریف کلاس ، براساس تنوع تعریف شده برای هر دوره در اطلاعات پایه
 11. امکان اتصال یک حساب بانکی به چند دستگاه کارت خوان در ماژول پزبان
 12. ایجاد امکان در نظر گرفتن حداقل مبلغ قابل پرداخت برای هر کلاس در اطلاعات کلاس ، به منظور استفاده در کیوسک ثبت نام و پورتال
 13. ایجاد فرم مدیریت تماس ها در ماژول کالر آیدی
 14. امکان ثبت توضیحات تماس وهمچنین نمایش سابقه تماس هنگام تماس ورودی
 15. ثبت تاریخ اختصاص تخفیف به هنرآموزان
 16. امکان ساخت جلسات حضور و غیاب بر اساس تاریخ جلسه
 17. به روزرسانی فایل راهنمای نرم افزار

تغییرات و امکانات اضافه شده به نسخه 6.1.2.1

  تغییرات نرم افزار:       

 1. رفع مشکل ارسال گروهی پیام کوتاه هنگام استفاده از تلفن همراه
 2. ثبت عامل حقوقی تعداد جلسات برگزار شده به صورت خودکار در عوامل ماهیانه هنگام ثبت و تایید محاسبه آموزانه اساتید
 3. اضافه شدن گزینه بایگانی ترم ها به منظور عدم نمایش ترم های بایگانی شده
 4. اضافه شدن دسترسی اعمال تخفیف فروش کالا در فاکتور و اقلام
 5. امکان نمایش نفرات ثبت نام شده در فرم لیست انتظار و همچنین امکان ثبت نام مجدد هنرآموز بعد از ثبت نام قطعی از لیست انتظار
 6. اضافه شدن عدم امکان تایید پیش ثبت نام های ابطالی
 7. اصلاح ایرادات ماژول کالر آیدی
 8. اضافه شدن ماژول دستگاه پایانه فروش (pos) به منظور اتصال انواع دستگاه های کارتخوان به نرم افزار
 9. ایجاد گزارش وضعیت کلی ترم
 10. ایجاد و امکان اضافه و اصلاح کردن اقساط بعد از تقسیط شهریه
 11. امکان ورود ساعت شروع و پایان کلاس در تعریف کلاس

تغییرات و امکانات اضافه شده به نسخه 6.1.0.1

 تغییرات نرم افزار:

 1. تنظیم نمایش مبلغ آموزانه در سطوح دسترسی
 2. رفع مشکل چاپ لیست فارسی و لاتین حضور و غیاب
 3. ایجاد امکان انتقال مبلغ از حساب بانک به صندوق
 4. در نظر گرفتن فیلد حداقل مبلغ پرداخت برای هر کلاس در قسمت تعریف کلاس(به منظوراستفاده در ثبت نام آنلاین)
 5. ایجاد سطح دسترسی به تغییر فیلد تاریخ دریافت مبلغ آزمون آزاد
 6. نمایش صورت وضعیت طرفین حساب به صورت کلی
 7. چاپ صورت وضعیت کلی و جزئی طرفین حساب
 8. قابلیت تنظیم ستون های گزارش بدهکاران در گزارشات پویا
 9. امکان در نظر گرفتن مبالغ مختلف شهریه برای هر دوره به تفکیک انواع کلاس
 10. امکان جابه جایی مراکز هزینه و درآمد
 11. عدم مرتب سازی خود کار اسناد حسابداری در هنگام حذف یک سند
 12. رفع اشکال در نظر گرفتن جنسیت در ثبت نام از لیست انتظار
 13. امکان ثبت مبالغ دریافتی آزمون آزاد بدون محدودیت تعداد
 14. ایجاد چاپ رسید مبالغ آزمون آزاد
 15. اصلاح مشکل ارسال پیام روز تولد هنرآموزان
 16. اضافه شدن عملکرد تعدادی به عوامل حقوقی
 17. امکان تغییر و ویرایش گزارش ریزش در طراحی گزارشات پویا
 18. امکان تغییر و ویرایش گزارش لیست انتظار در طراحی گزارشات پویا
 19. رفع مشکل عدم امکان استفاده از کلید Enter در متن پیام های خودکار
 20. رفع مشکل انتقال بین کلاسی

 

تغییرات و امکانات اضافه شده به نسخه 6.0.7.22

1) امکان ثبت تخفیفات کلاس به منظور ثبت اتوماتیک تخفیفات در نظر گرفته شده هنگام ثبت نام برای هنرآموز
2) ایجاد و نمایش فیلتر توضیحات آموزشی در جستجوی هوشمند
3) درختی شدن تعریف انواع کلاس ها
4) ایجاد فایل دستگاه حضورغیاب پیشگامان در بازیابی فایل ورود و خروج هوشمند
5) ارسال پیام اتوماتیک حضورغیاب هنگام ثبت ورود و خروج توسط کارت هوشمند RFID
6) امکان تعیین سطوح دسترسی نمایندگان به گروه ها و مقاطع
7) اضافه شدن چاپ رسید عودت شهریه
8) امکان صدور پیش فاکتور در ثبت نام از لیست انتظار
9) اضافه شدن ماژول کالرآیدی با امکانات زیر:
9-1) امکان اتصال چندین خط تلفن به دستگاه
9-2) نمایش شماره های ورودی به تفکیک خط تماس گرفته شده
9-3) امکان نمایش مشخصات شماره ورودی در صورت وجود در شاهوار
9-4) امکان جستجو و مشاهده اطلاعات شماره ورودی در قسمت جستجوی هوشمند به صورت اتوماتیک
9-5) امکان ذخیره شماره ورودی در صورت عدم وجود شماره در شاهوار
9-6) امکان صدور پرونده از طریق گزینه "اضافه از طرفین حساب" در فرم تشکیل پرونده، برای شماره های ورودی ثبت شده در سیستم با مشخصات مربوطه
9-7) ذخیره و امکان گزارش گیری تماس های ورودی به تفکیک خطوط، وضعیت تماس ها، تاریخ تماس و ...

(در نسخه بعد، امکان مدیریت تماس های خروجی نیز به این ماژول اضافه خواهد شد. با ما همراه باشید)

تغییرات و امکانات اضافه شده به نسخه 6.0.5.18

تغییرات نرم افزار:

1. امکان تنظیم ترتیب نمایش گروه های درسی

2. امکان بایگانی و بازیابی گروه های درسی

3. امکان فعال و غیر فعال کردن هنرآموزان 

4. امکان کنترل تکراری بودن کد ملی در "ورودی کلی" اطلاعات پرونده هنرآموزان

5. امکان تولید جلسه برای آزمون ها بر اساس تعداد جلسات و زمان برگزاری جلسه

6. امکان ثبت نام در جلسات مختلف یک آزمون

7. امکان تغییر فرمت خروجی "چاپ لیست نفرات آزمون های آزاد" در طراحی گزارشات پویا

8. امکان صدور گواهینامه پایان دوره

9. صدور اتوماتیک فایل گواهینامه بر اساس طراحی دلخواه

10. امکان تعیین تحویل یا عدم تحویل گواهینامه ها

11. امکان آیلود گواهینامه ها روی پورتال

12. اضافه شدن تعداد اقلام و کالاهای پیش فاکتور شده در گزارش موجودی کالا در بخش گزارشات فروشگاه

13. اضافه شدن گزارش جلسات برگزاری دوره ها در گزارشات متنی

14. رفع اشکالات گزارش شده

 

تغییرات پورتال 2.9.7:

1. افزودن موارد مورد نظر نماد الکترونیک به صفحه اصلی (درباره سامانه، ثبت شکایات و قوانین و مقررات)

2. جلوگیری از ورود هنرآموزان غیر فعال به پورتال

3. امکان تعریف درگاه های بانکی برای هر گروه درسی

4. تعیین ضروری یا غیر ضروری بودن پارامترهای ثبت نام میهمان در سطح دسترسی میهمان

5. امکان مشاهده گواهینامه های صادر شده در بخش هنرآموزان و دریافت فایل گواهینامه

6. امکان ثبت نام در آزمون ها برای هنرآموزان

7. مشاهده لیست آزمون های ثبت نامی برای هنرآموز و امکان پرداخت مجدد هزینه آزمون در صورت ناموفق بودن

7. امکان ثبت نام در آزمون های آزاد یا تعیین سطح در بخش میهمان

8. افزودن تنظیمات ثبت نام آزمون در بخش مدیریت

9. امکان پرداخت آنلاین هزینه ثبت نام در آزمون برای میهمان و هنرآموز

10. سامانه عمومی  استعلام مدرک بر اساس کد ملی یا شماره گواهینامه

11. گزارش ثبت نام آزمون برای مدیریت.

12. افزایش امنیت در بخش ورودی های عمومی پورتال.

13. رفع اشکال و پیاده سازی برخی درخواست های ریز.

تغییرات و امکانات اضافه شده به نسخه 6.0.3.18

تغییرات نرم افزار:

 1. امکان ارسال پیام کوتاه از طریق تلفن همراه
 2. صفحه بندی در فرم تشکیل پرونده
 3. اضافه شدن فیلد شهریه جلسه در جلسات کلاس برای محاسبه شهریه کل هنرآموز در صورت ثبت نام جلسه ای
 4. اضافه شدن ستون "وضعیت قبولی" هنرآموز در فرم ثبت نام
 5. امکان تعیین مبلغ آزمون آزاد و تعیین وضعیت بدهی هنرآموز در صورت ثبت نام در آزمون و پرداخت مبلغ
 6. اضافه شدن گزینه "ثبت نام" در فرم لیست انتظار به منظور ثبت نام قطعی هنرآموزان ثبت شده لیست انتظار در همین فرم
 7. نمایش فیلد "شماره پیگیری" در فرم نمایش اسناد صندوق و حساب های بانکی و امکان جستجو آن
 8. اضافه شدن فیلد جستجوی "ترم آموزشی" و "ترم مالی" در گزارشات مالی به منظور تفکیک اسناد مالی دریافت/پرداخت شده در یک ترم مالی برای کلاس های ترم های دیگر
 9. اضافه شدن فرم صورت وضعیت طرفین حساب در منوی امکانات به منظور بررسی وضعیت کلی مالی طرفین حساب
 10. تغییر نمایش وضعیت مالی هنرآموزان در جستجوی هوشمند و امکان مشاهده وضعیت کلی مالی آنها با استفاده از گزینه "صورت وضعیت"
 11. امکان تعریف سرفصل های عوامل حقوقی به منظور ثبت اتوماتیک اسناد حسابداری محاسبات حقوق و دستمزد
 12. امکان ثبت و ویرایش اتوماتیک تفضیلی طرفین حساب در گروه های تفضیلی مرتبط، هنگام تعریف و یا ویرایش طرفین حساب در فرم های مربوطه
 13. امکان تنظیم نحوه ارسال پیام هنگام استفاده از روش آدرس سایت (URL) و همچنین تعیین پارامترهای دیگر در صورت نیاز
 14. امکان مشاهده و ثبت حضور و غیاب نفرات کلاس در قسمت جلسات امروز
 15. امکان مشاهده توضیحات آموزشی جلسات کلاس هنرآموزان در قسمت دوره های ثبت نامی جستجوی هوشمند
 16. امکان مرتب سازی اسناد حسابداری در فرم نمایش اسناد حسابداری
 17. امکان تهیه گزارش پروند هنرآموزان براساس فیلد نحوه آشنایی
 18. انتقال گزینه تنظیم "رسید ثبت نام"، "تنظیمات لیست انتظار" و "مشخصه های ضروری پرونده" از تنظیمات شاهوار به بخش مدیریت سیستم به منظور تعیین وضعیت کلی بین همه سیستم ها
 19. امکان تعیین کنترل های
 • رعایت اولویت سطوح ثبت نام
 • وضعیت قبولی آخرین ثبت نام هنرآموز
 • مانده بدهکاری هنرآموز
 • ثبت نام مجدد هنرآموز

هنگام ثبت نام هنرآموز در قسمت مدیریت سیستم

     20. امکان تعیین کنترل های

 • تکراری بودن شماره سند
 • تکراری بودن شماره پیگیری

هنگام دریافت شهریه هنرآموز در قسمت مدیریت سیستم

تغییرات و امکانات اضافه شده به نسخه 5.1.1.24

تغییرات نرم افزار:

 1. اصلاح پیام خلاصه وضعیت اطلاعات آماری ثبت نام و شهریه بصورت روزانه
 2. اعمال سطوح دسترسی برای بخش حقوق و دستمزد
 3. امکان تعریف طرفین حساب حقوقی به منظور ثبت سازمان ها و ادارات و مشخص نمودن فیلد سازمان در تشکیل پرونده هنرآموز
 4. امکان تعریف نمایندگان موسسه و ایجاد پنل مربوطه در پورتال ثبت نام
 5. امکان ثبت غیبت های مجاز برای هر کلاس
 6. امکان تنظیم " ثبت خودکار تعلیق هنرآموان در صورت ثبت تعداد غیبت های غیر مجاز " در قسمت مدیریت سیستم
 7. امکان ثبت تعلیق اتوماتیک هنرآموزان در هنگام ثبت حضور و غیاب کلاسی در صورت تنظیم ثبت خودکار تعلیق
 8. امکان ثبت غیبت موجه در فرم حضور و غیاب
 9. امکان ثبت تاخیر و ثبت توضیحات حضور و غیاب در فرم ثبت حضور و غیاب
 10. امکان ثبت توضیحات آموزشی هر جلسه برای هنرآموزان
 11. امکان ثبت نام چند جلسه ای هنرآموز در هنگام ثبت نام
 12. امکان ثبت تعلیق و یا لغو تعلیق هنرآموز در فرم ثبت نام و نمایش نفرات هر کلاس
 13. عدم نمایش نفرات تعلیق شده در لیست حضور و غیاب و نمرات
 14. امکان جستجوی شناسه کلاس در فرم ثبت نام به منظور انتخاب کلاس مورد نظر
 15. امکان جستجوی کلاس براساس ستون انتخابی در فرم تعریف کلاس
 16. اضافه شدن گزارش گردش تفضیلی شناور در گزارشات حسابداری پیشرفته
 17. اضافه شدن گزارش تراز مدیریتی اسناد حسابداری پیشرفته
 18. ایجاد چاپ کلی محاسبات حقوق و دستمزد در فرم محاسبه حقوق و دستمزد
 19. رفع مشکل ورود نمرات آزمون های آزاد
 20. اضافه شدن فیلتر و ستون نوع آزمون در آزمون های آزاد
 21. امکان کنترل وضعیت بستن یا بازیابی حساب های ترم در فرم تعاریف عمومی
 22. امکان عدم ثبت شماره پیگیری تکراری در هنگام دریافت شهریه
 23. رفع مشکل عدم ثبت وضعیت روز تعطیل در جلسات کلاس در صورت ثبت روز تعطیل در اطلاعات پایه بعد از ساخت جلسات کلاس
 24. امکان چاپ سند حسابداری (روکش سند) در سطح انتخابی
 25. امکان مشخص نمودن سازمان ها در برگزاری کلاس/ دوره با سهم مبلغ شهریه مشخص به ازای کل دوره و یا به ازای هر ثبت نام
 26. امکان ثبت نام سازمانی هنرآموز هنگام ثبت نام براساس سهم مشخص شده سازمان
 27. امکان مشخص نمودن نمره نهایی در تعریف ریز نمرات یک آزمون به منظور ثبت اتوماتیک ذخیره سازی مقادیر نمره نهایی انتخاب شده در هنگام ثبت نمرات آزمون ها.
 28. اعمال سطح دسترسی برای کلیه گزینه های فرم اصلی و آمار در صفحه اصلی نرم افزار.
 29.  بهینه سازی سرویس تلگرام و رفع اشکال.

 

تغییرات پورتال:

 1. تغییر بخش پیام های پورتال
 2. تعیین نیاز به تایید پیامها قبل از ارسال
 3. جلوگیری از حذف پیام ها
 4. مشاهده و تایید پیام ها قبل از ارسال، توسط مدیریت
 5. پیاده سازی درگاه پرداخت اینترنتی بانک تجارت
 6. افزودن بخش نماینده با قابلیت های تشکیل پرونده جدید، ثبت نام در دوره های مرکز، ثبت و دریافت شهریه
 7. تعیین حداقل پرداخت شهریه در ثبت نام قطعی و پیش ثبت نام بصورت پویا و بازه ای
 8. اجازه عدم اجازه تغییر مبلغ شهریه پرداختی به هنرآموز با رعایت حداقل پرداخت
 9. تغییر بخش ورود نمرات توسط اساتید و نمایش مقادیر و تغییرات ریز نمرات فرمولی بصورت آنلاین
 10. تغییر و افزودن غیبت موجه، تاخیر و توضیحات آموزشی در ثبت حضور و غیاب
 11. تعیین ضروری و یا غیر ضروری بودن عکس برای میهمان
 12. تغییر حضور و غیاب هنرآموزان با قابلیت مشاهده غیبت های موجه، تاخیر و توضیحات آموزشی
 13. تغییر سطح دسترسی پورتال برای تمام بخش ها (مجدد تنظیم شود)
 14. اعمال ضروری یا غیر ضروری بودن خرید اقلام دوره توسط هنرآموز.
 15. امکان ورود هنرآموزی که در چند شعبه مشغول تحصیل است.

 

 

تغییرات و امکانات اضافه شده به نسخه 5.0.8.18

1. ماژول حقوق و دستمزد

2. ربات هوشمند و ماژول ارسال تلگرام